Rygge og Moss Hagelag - en lokalavdeling av Det norske hageselskap

 

Til alle som har prøvd å melde seg inn via innmeldingsskjemaet nedenfor:

Vi har dessverre hatt en feil i systemet, slik at vi ikke har mottatt disse innmeldingene. Vi vet ikke hvor lenge vi har hatt denne feilen.

Feilen er nå rettet opp, og vi ber derfor de som har meldt seg inn på denne måten - uten å ha fått noen bekreftelse fra Hageselskapet sentralt - om å gjøre et nytt forsøk.

Vi beklager det inntrufne!

Blå valmuesøster

Sommerferie!

Vi kommer tilbake i september.

I mellomtiden finner du oss på Facebook.

xxx

Om hagelaget

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Rygge og Moss hagelag er en lokalavdeling av Hageselskapet.

I perioden september til april har vi normalt møter med faglig innhold én gang i måneden. Disse møtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand. Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning.

I tillegg til disse hagekveldene har vi også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer.

Kontakt oss pr. epost til : mail@rygge-hagelag.no

Kanskje du vil melde deg inn i hagelaget?

Rygge og Moss hagelag har i dag ca. 200 medlemmer, men vi har plass til mange flere.

Informasjon om medlemsfordeler, etc, finner du her.

 

Til innmeldingsskjema

 

Ranunkel

Program for 2018

16.janArne Kristiansen: "Spiring fra frø til plante"
20.febRein Lae Solberg: "Roser" + Frøbytting
20.marJudith Narvhus: "Hage på terrassen"
19.aprFellesmøte med Foreningen Norden
29.aprIdédugnad i hage på Tronvik
19.maiPlanteloppemarked på Hadeland kultursenter
18.sepTommy Tønsberg: "Løk og knoller"
16.oktÅrsmøte + Anne Marit Skovly: "Vann i hagen"
20.novTone Urstad: "Stell av inneblomster"

grasrotandelen

FB
Rygge og Moss hagelag
Epost : mail@rygge-hagelag.no
Organisasjonsnummer: 988 954 608