Stell av inneblomster

Med Tone Urstad

Tirsdag 20. november kl. 19:00 på Frivilligsentralen på Bredsand

Bevertning og loddsalg. Gratis inngang. Alle er velkommen!

Tur til Scotland

Hageselskapet Østfold arrangerer en tur til Scotland i juni neste år.

Les om turen her, og meld deg på!

Om hagelaget

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Rygge og Moss hagelag er en lokalavdeling av Hageselskapet.

I perioden september til april har vi normalt møter med faglig innhold én gang i måneden. Disse møtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand. Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning.

I tillegg til disse hagekveldene har vi også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer.

Kontakt oss pr. epost til : mail@rygge-hagelag.no

Kanskje du vil melde deg inn i hagelaget?

Rygge og Moss hagelag har i dag ca. 200 medlemmer, men vi har plass til mange flere.

Informasjon om medlemsfordeler, etc, finner du her.

 

Til innmeldingsskjema

 

Ranunkel

Program for 2018

16.janArne Kristiansen: "Spiring fra frø til plante"
20.febRein Lae Solberg: "Roser" + Frøbytting
20.marJudith Narvhus: "Hage på terrassen"
19.aprFellesmøte med Foreningen Norden
29.aprIdédugnad i hage på Tronvik
19.maiPlanteloppemarked på Hadeland kultursenter
18.sepTommy Tønsberg: "Løk og knoller"
16.oktÅrsmøte + Anne Marit Skovly: "Vann i hagen"
20.novTone Urstad: "Stell av inneblomster"

grasrotandelen

FB
Rygge og Moss hagelag
Epost : mail@rygge-hagelag.no
Organisasjonsnummer: 988 954 608