Juleferie!

Programmet for 2019 er nesten helt klart. Du finner det lenger ned på siden.

Nype med rim

Tur til Scotland

Hageselskapet Østfold arrangerer en tur til Scotland i juni neste år.

Les om turen her, og meld deg på!

Om hagelaget

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge.

Rygge og Moss hagelag er en lokalavdeling av Hageselskapet.

I perioden september til april har vi normalt møter med faglig innhold én gang i måneden. Disse møtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand. Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning.

I tillegg til disse hagekveldene har vi også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer.

Kontakt oss pr. epost til : mail@rygge-hagelag.no

Kanskje du vil melde deg inn i hagelaget?

Rygge og Moss hagelag har i dag ca. 200 medlemmer, men vi har plass til mange flere.

Informasjon om medlemsfordeler, etc, finner du her.

 

Til innmeldingsskjema

 

Ranunkel

Program for 2019

15.janSABIMA: "Hagerømlinger og svartelista planter" pluss "Insektsdøden"
19.febGunnar Amundsen: "Lys i hagen"
19.marYvonne Dengin: "Planting i krukker"
25.aprPeter Møller ("Liljemannen"): "Liljer". Fellesmøte med Foreningen Norden
25.maiPlanteloppemarked på Hadeland kultursenter
17.sepHilde Liland: "E-planter"
15.oktÅrsmøte + Tema ikke fastsatt
19.novJorunn Helene Tinglum: "Den grønne elgen"

grasrotandelen

FB
Rygge og Moss hagelag
Epost : mail@rygge-hagelag.no
Organisasjonsnummer: 988 954 608